Beëdigde vertaling, Legalisatie & Apostille

Als beëdigd vertaler, ingeschreven in het nationaal register (https://justitie.belgium.be/nl/online_diensten/nationaal_register_en_gerechtskosten/nationaal_register) met nummer VTI2295159 voor de combinaties Nederlands, Frans, Engels en Duits, valt uw beëdigde en gelegaliseerde vertaling snel en efficiënt te regelen. Als lid van de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken en van de Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken houden wij tevens contact met diverse betrouwbare collega’s om u snel van dienst te zijn.

Mail ons uw document of stel ons gewoon een vraag. We antwoorden snel.

Voor documenten voor gebruik in België kunnen wij nu snel een digitale beëdigde en gelegaliseerde vertaling leveren via mail (als u ons uw brondocument kunt mailen, bv. via een deftige scan met uw smartphone – liefst met een echte scanner voor extra kwaliteit).

Beëdigde vertalingen voor gebruik in het buitenland moeten soms eerst nog gelegaliseerd worden of van een apostille voorzien door de FOD Buitenlandse Zaken maar ook dat regelen we snel voor u.

Op de website van de FOD Buitenlandse Zaken vindt u een simulator die u toelicht welke formaliteiten voor u vereist zijn: https://diplomatie.belgium.be/nl/legalisatie-van-documenten/zoekcriteria-legalisatie

Schuiven naar boven
NL_NL