Beëdigde en gelegaliseerde vertalingen

Wij verzorgen uw beëdigde vertalingen van en naar het Nederlands, Duits, Frans en Engels.

Dankzij onze continue bijscholing (o.a. navormingen Beëdigd Vertaler aan de RUG in diverse talen) en jarenlange ervaring en expertise leveren we topkwaliteit voor uw juridische, contractuele en andere documenten (akten, attesten, jaarverslagen, statutenwijzigingen, conclusies enz.), rekening houdend met het toepasselijk (internationaal) recht.

Sinds 1 maart 2021 worden beëdigde vertalingen van officiële documenten die bestemd zijn om in België te worden gebruikt, niet langer door de FOD Justitie gelegaliseerd. Deze legalisatie wordt rechtstreeks door de beëdigd vertaler of vertaler-tolk verricht, door het aanbrengen van zijn officiële stempel. Deze legalisatie is alleen toegestaan voor documenten die bestemd zijn voor gebruik in België.

Beëdigde vertalingen voorzien van een officiële stempel, die bestemd zijn voor gebruik in het buitenland, moeten nog steeds achtereenvolgens worden gelegaliseerd door de Federale Overheidsdienst Justitie en de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Voortaan moeten deze vertalingen ter legalisatie worden voorgelegd aan de Dienst Legalisatie en Parlementaire vragen van de FOD Justitie. Deze dienst legaliseert, zonder afspraak, aan het loket van de dienst Legalisatie van de FOD Justitie, op dinsdag en donderdag van 9 tot 12 uur, op het onderstaande adres: FOD Justitie Dienst Legalisaties en Parlementaire Vragen van de FOD Justitie. Waterloolaan 115 te 1000 Brussel Personen die niet in staat zijn zich te verplaatsen, kunnen hun documenten per post naar hetzelfde adres zenden. Opgelet: het adres waarnaar de documenten moeten worden teruggestuurd, moet worden vermeld. De dienst is bereikbaar per e-mail op het volgende adres: legal@just.fgov.be of per telefoon op het nummer: 02/542 65 32.

Mail ons uw document voor een offerte of info op info@rttaalkantoor.be.