Home Menu

RT TAALKANTOOR

sinds 2008

Partners

Naast onze eigen medewerkers doen wij een beroep op de professionele freelancevertalers van de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken die garant staan voor kwaliteit en deskundigheid.

Wij maken tevens deel uit van de vertalerscoöperatie Amongst Translators, een samenwerkingsverband van vertalers met uiteenlopende expertise.

Als alumnus van de Vrije Universiteit Brussel steunen wij de initiatieven van het VUB-netwerk